یکشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: علی

چین ذخایر استراتژیک خود را با نفت ایران تامین می کند

استیونز - مشاور کاخ سلطنتی انگلیس


مشاور کاخ سلطنتی انگلیس تاکید کرد: جایگاه ایران در منطقه بسیار بزرگ تر از آن است که دولت های غربی فکر می کنند و ایران در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و حتی کشورهای عربی نفوذ دارد.

استیونز در خصوص تامین نفت ایران از سوی عربستان نیز افزود: ایران همسایه قدرتمند عربستان بوده و ریاض ریسک رویارویی با ایران را نخواهد پذیرفت؛ از سوی دیگر بازار نفت پیچیدگی های بسیاری داشته و تامین نفت ایران از سوی عربستان نیز نمی تواند از افزایش یکباره قیمت جلوگیری کند.

استیونز با اشاره به برنامه های چین برای ایجاد ذخایر استراتژیک نفت در سال ۲۰۱۲ گفت: بر اساس این برنامه چین روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت باید ذخیره کند که این میزان دقیقا برابر صادرات نفت ایران به اروپا است، بنابراین تحریم نفت ایران به معنای عرضه نفت با قیمت کمتر به چین است.

مشاور کاخ سلطنتی انگلیس تحریم نفتی ایران را کاری بیهوده دانست و افزود: تنها راه حل برای رویارویی با ایران گفت و گو است و باید با مقامات ایران بر سر منافع مشترک هر دو گروه به نتیجه برسیم.